Voorwaarden

Met het gebruik van de anonieme SMS dienst op MrAnoniemeSMS.nl ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

De gebruiker zal de dienst op MrAnoniemeSMS.nl zorgvuldig en verantwoord gebruiken.

De gebruiker zal deze dienst niet gebruiken voor het versturen van sms berichten welke:

  • onrechtmatig zijn jegens derden / ontvangers
  • inhoud hebben welke racistisch, bedreigend, discriminerend, beledigend, pornografisch of van opruiende aard zijn
  • inhoud bevatten welke tot SPAM/PHISHING gerekend kan worden

MrAnoniemeSMS.nl is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade welke voortkomt uit het gebruik van deze SMS dienst. Bij misbruik wordt op rechtsgeldig verzoek van de autoriteiten alle data van verzender en betaler overgedragen.

Hoewel ernaar gestreefd is de informatie en de voorwaarden volledig en accuraat weer te geven, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke fouten of weglatingen.

Detectiesystemen kan de verstuurde sms blokkeren. Wanneer de sms een zogenoemde false positive blijkt te zijn kan je een terugbetalingsverzoek indienen via het contactpagina. Wanneer een onjuist nummer is gebruikt zal de gemaakte kosten niet vergoed worden. Onjuiste nummers zijn bijvoorbeeld het gebruik van +31, streepjes, spaties of emoticons.

Neem contact op.