Voorwaarden

Met het gebruik van de anonieme SMS dienst op MrAnoniemeSMS.nl ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

De gebruiker zal de dienst op MrAnoniemeSMS.nl zorgvuldig en verantwoord gebruiken.

De gebruiker zal deze dienst niet gebruiken voor het versturen van sms berichten welke:

  • onrechtmatig zijn jegens derden / ontvangers
  • inhoud hebben welke racistisch, bedreigend, discriminerend, beledigend, pornografisch of van opruiende aard zijn
  • inhoud bevatten welke tot SPAM/PHISHING gerekend kan worden

MrAnoniemeSMS.nl is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade welke voortkomt uit het gebruik van deze SMS dienst. Bij misbruik wordt op rechtsgeldig verzoek van de autoriteiten alle data van verzender en betaler overgedragen.

Neem contact op.